02.96.74.76.02 eco22.nd.plerin@e-c.bzh

Ni zo o pourmen ba’r c’hoad !

Bugale :

Ni zo o pourmen ba’r c’hoad
Ar bleiz vil ’mañ ket aze
Bleiz, bleiz, ’c’h ober petra ’out ?

Bleiz :

O lakaat ma c’hulotenn ’maon.

O lakaat ma roched ’maon.

O lakaat ma bragoù ’maon.

O lakaat ma loeroù ’maon.

O lakaat ma botoù ’maon. Diwallit bugale ! Prest on ! Emaon o tont !